KALİTE POLİTİKASI

  • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

  • Sektöre ait, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi, 

  • Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi, 

  • Tedarikçi ve taşeronlarda güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,

  • Firmamızın ve Türkiye'nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımayı

  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

  • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı, 

  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,

  • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı Kalite Politikası olarak belirlemiştir.